Create server GRASS

10 players
4096 MiB RAM
SSD storage
Private or Public server
Premium/non-premium players
Standard, Bukkit, Spigot
Itemshop, 3D Map
3.99 USD za miesiąc
Utworzenie serwera testowego jest darmowe i nie wiąże się z żadną opłatą.